Financiële informatie, links en rekenmodules
maandag 26 februari 2024

Lichte stijging premievolume zorgverzekeraars

Het totale premievolume van de zorgverzekeraars is in 2011 licht gestegen (2,7%) naar € 40,5 mld. Dat blijkt uit cijfers van toezichthouder DNB. De meest opvallende stijger is VGZ, die zijn brutopremie-inkomen voor de basisverzekering ziet stijgen van € 4,0 mld naar € 4,9 mld en het ook op de aanvullende verzekering niet slecht doet.

Gemiddeld wordt het overgrote deel (95,2%) van deze € 40,5 mld uitgegeven aan zorgkosten, meldt Zorgverzekeraars Nederland. De zorgverzekeraars besteden 3,9% aan bedrijfskosten, waarna 0,9% resteert als bedrijfsresultaat (€ 361 mln). Samen met het resultaat uit beleggingen (€ 404 mln) is dat bedrag grotendeels toegevoegd aan de reserves. Die zijn nodig als buffer voor een degelijke bedrijfsvoering en vanwege de steeds hogere buffereisen van toezichthouder DNB en toekomstige Europese regelgeving.

Overig nieuws

Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning