Financiële informatie, links en rekenmodules
maandag 26 februari 2024

DSW zet zorgverzekeringsmarkt op scherp

DSW-verzekerden betalen in 2013, ongeacht of deze individueel of collectief verzekerd zijn, € 1.230 per jaar voor de basisverzekering, ofwel € 102,50 per maand. Hiermee blijft de premie voor de basisverzekering bij DSW gelijk aan de premie voor 2012. Dat is ruim onder de raming van het ministerie van VWS, dat uitgaat van een gemiddelde stijging van € 20 op jaarbasis.

Dat de zorgverzekeraar geen verhoging op de basisverzekering doorvoert, is naar eigen zeggen  te danken aan het succesvolle inkoopbeleid bij geneesmiddelen. Dat heeft in 2012 geleid tot een forse daling van de kosten voor farmacie; die zal in 2013 versterkt doorwerken, zo verwacht DSW. "Het ministerie heeft voor 2013 geen rekening gehouden met deze kostenontwikkeling die voor alle verzekeraars geldt. Deze daling van de kosten maakt het DSW mogelijk de premie € 55 lager vast te stellen."

De premie van de aanvullende verzekering stijgt beperkt met ongeveer 1,5%. In 2013 bedraagt de premie van de AV-Standaard € 18,75 (2012: € 18,50) en van de AV-Top € 31,25 (2012: € 30,75) per maand. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis verzekerd voor de aanvullende verzekering.

Overig nieuws

Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning