Financiƫle informatie, links en rekenmodules
maandag 26 februari 2024

Roland verzekert evenementen

Volgens Roland Rechtsbijstand is ieder evenement te verzekeren. Met de 'Roland Rechtsbijstandverzekering bij evenementen' wordt de organisatie van een evenement onder andere verzekerd tegen schadevergoedingszaken, arbeidsrechtelijke zaken en zaken betreffende de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Ook socialezekerheidszaken, bestuursrechtelijke zaken, belastingsrechtelijke zaken en strafrechtelijke kwesties vallen onder de verzekeringsdekking. Optioneel kan bovendien een verzekeringsdekking gesloten worden voor overeenkomsten- en auteursrecht alsmede verhaalsrechtsbijstand voor artiesten en performers. Verder is er geen eigen risico op de polis. De rechtsbijstandverzekeraar vergoedt ook de proceskosten, advocaatkosten en kosten in een eventueel strafrechtelijk proces.

De verzekering kent verder een vrije advocaatkeuze, waardoor de verzekerde zelf bepaalt welke advocaat of jurist zijn belangen behartigt. Voor vragen of problemen is er een juridische servicedesk.

Overig nieuws

Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning