Financiële informatie, links en rekenmodules
maandag 26 februari 2024

Aov-markt loopt terug in 2013

In het nieuwe Marktrapport Inkomensverzekeringen 2013 voorspelt Baken Adviesgroep een afname op de markt voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De belangrijkste oorzaak daarvan is dat het aantal polissen niet stijgt en er in 2013 een daling van de premie wordt verwacht. Dit laatste als gevolg van de invoering van het provisieverbod.

Voor 2012 wordt nog wel een kleine groei voorzien, als gevolg van een stijging van de gemiddelde premies, die verzekeraars doorvoeren in reactie op een toenemende schadelast. Het provisieverbod zal volgens de rapportage in 2013 weer een negatieve invloed hebben op de premies. “Verzekeraars zullen daarbij naar verwachting lagere prijzen hanteren voor het intermediaire kanaal. De tussenpersoon zal dan zelf de kosten voor advies bij de klant in rekening moeten brengen.” Opmerkelijk daarbij is de conclusie dat circa de helft van de adviseurs van plan zou zijn om te stoppen met het geven van adviezen bij aanvang van de verzekering. “Zij gaan nog wel de rol van bemiddeling en/of beheer invullen, zo blijkt uit het bedrijfsvoering benchmark onderzoek voor tussenpersonen 2012.”

Overig nieuws

Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning