Financiële informatie, links en rekenmodules
maandag 26 februari 2024

Catastrofepolis VEH dekt wat anderen uitsluiten

Vereniging Eigen Huis en verzekeraar Neerlandse introduceren de Catastrofeverzekering. De polis dekt de schade aan een woning als gevolg van een overstroming of aardbeving. Zelfs als een terroristische aanslag of bommen uit de Tweede Wereldoorlog de oorzaak zijn, keert de polis uit.

De gevolgen van een dijkdoorbraak zoals in 2003 in Wilnis of een overstroming van een rivier die buiten haar oevers treedt, kunnen nu dus (deels) worden afgedekt. De Catastrofeverzekering keert maximaal € 75.000 per gebeurtenis uit. De hoogte van de premie is onder meer afhankelijk van de risico's in de woonomgeving. De nieuwe verzekeraar Neerlandse is er in geslaagd het risico onder te brengen bij Lloyds of Londen. Het risico van overstroming draagt binnen de verzekeringsbranche het stempel onverzekerbaar. Tegenover VEH stelt het Verbond van Verzekeraars dat "schade door overstromingen van rivieren al sinds de Watersnoodramp in 1953 wettelijk wordt gezien als een technisch onverzekerbaar risico". Kosta Keramopoulos van Neerlandse ziet dit anders en benadrukt in het Eigen Huis Magazine dat zowel schade door een overstroming vanuit een rivier, meer of zee is verzekerd op zijn polis. In 2007 strandde een idee om te komen tot een catastrofepot voor dit risico, gevuld via een opslag op de opstal- en inboedelverzekering, nog in de politieke arena. De overheid kent alleen de Wet tegemoetkoming schade bij rampen, waarbij een beperkte schadevergoeding bestaat zonder dat er sprake is van een algemene verzekering.

Overig nieuws

Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning