Financiële informatie, links en rekenmodules
maandag 26 februari 2024

Nieuwe aansprakelijkheidsverzekering voor ICT-bedrijven

Chubb Pro, de specialistische afdeling van bedrijfsverzekeraar Chubb, heeft een nieuwe beroepsaansprakelijkheidspolis voor ICT-bedrijven ontwikkeld. Nieuw zijn de dekkingen voor eigen schade van verzekerde.

Onder de eigen schade van verzekerde valt onder andere de terugbetaling van door verzekerde ontvangen fees en kosten als onderdeel van een claim. Chubb claimt hiermee de enige verzekeraar in Nederland te zijn die dit risico dekt.

Onder eigen schade verstaat Chubb verder de terugbetaling door verzekerde van ontvangen bedragen voor geleverde diensten of producten, als er aansprakelijkheid is voor het niet nakomen van een overeenkomst en terugbetaling gevorderd wordt. Ook valt onder eigen schade van verzekerde de vergoeding van de kosten van verzekerde voor het melden van verlies van persoonsgegevens. Dit is sinds kort een verplichting onder de gewijzigde Telecomwet. 

Ook nieuw in de verzekering is de dekking voor de financiële gevolgen van het niet kunnen nakomen van garantieverplichtingen. "Veel bedrijven werken op basis van een Service Level Agreement (SLA), waarbij afspraken worden gemaakt en garanties worden gegeven over bijvoorbeeld beschikbaarheidspercentages, responsetijden of specifieke eigenschappen van de software. Wanneer deze garanties niet worden nagekomen, bestaat de kans dat men aansprakelijk wordt gesteld voor de geleden schade", aldus Chubb. Verder is nieuw de dekking voor boetes geleden door derden en geldt er automatische dekking voor nieuwe deelnemingen wanneer deze tijdens de verzekeringstermijn worden verkregen of opgericht.

Overig nieuws

Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning