Financiële informatie, links en rekenmodules
maandag 26 februari 2024

"Rijk blijft verantwoordelijk voor vergoeding overstromingsschade"

De catastrofeverzekering van Neerlandse en Vereniging Eigen Huis (VEH) is te duur om inwoners van Limburg te verzekeren tegen schade door overstroming, vindt de Limburgse gedeputeerde Patrick van der Broek (CDA). Volgens de gedeputeerde blijft daarom het Rijk verantwoordelijk voor de schade op grond van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts).

Verzekeraar Neerlandse riep begin deze maand samen met VEH een verzekering in het leven waaronder behalve overstromingen ook schade door aardbevingen, bommen uit de Tweede Wereldoorlog en terroristische aanslagen vallen. VEH-leden kunnen deze verzekering met korting sluiten.

Tegenover het blad Binnenlands Bestuur stelt Van den Broek de premie te hoog te vinden. Hij verwijst daarbij naar een rekenvoorbeeld van de Consumentenbond waaruit blijkt dat een gezin in een overstromingsgevoelige plaats als Arcen bijna € 216 per maand zou moeten betalen voor de catastrofepolis. Door de hoge premie vervalt volgens de Van der Broek de bepaling in de Wts dat het Rijk geen tegemoetkoming hoeft uit te keren als de schade redelijkerwijs verzekerbaar is.

Ook het Verbond van Verzekeraars toonde zich eerder al kritisch over de nieuwe polis. Het Verbond vindt de maximale verzekerde som van € 75.000 te laag en ziet meer in een collectieve oplossing.

Overig nieuws

Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning