Financiële informatie, links en rekenmodules
maandag 26 februari 2024

Nieuw verzekeringsconcept voor VvE's

Kok Assurantiën (Schouten Zekerheid) heeft de KOK Hybride Polis gelanceerd. Het betreft een alles-in-één-verzekering voor Verenigingen van Eigenaren en hun leden. De polis bevat de verzekering van opstal en individueel eigenarenbelang, glasbreuk, wettelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en bestuurdersaansprakelijkheid.

Volgens het assurantiekantoor zijn de afzonderlijke onderdelen niet nieuw, maar de onderlinge aansluiting en afstemming zou "innoverend" zijn. "De polis is één complete combinatieverzekering, zonder overlap en zonder hiaten. Daardoor is ook een betere en snellere afhandeling van de schade mogelijk", aldus Age Tanja, adjunct-directeur van Kok Assurantiën.

Verzekeraars die meetekenen op de polis zijn Nationale-Nederlanden, Aegon, Delta Lloyd en Reaal voor het brandgedeelte. Markel en DAS tekenen mee voor de aansprakelijkheid en de gespecialiseerde glasverzekeraar De Samenwerking voor de glasdekking.

Op de website www.vveverzekering.nl kunnen VvE's zelf een premieberekening uitvoeren. Kok Assurantiën claimt dat de polis "tegen een zeer lage premie" is te sluiten.

De nieuwe polis werd bekendgemaakt tijdens een symposium, waar onder meer voormalig topsporter Hans van Breukelen (zie foto) een van de sprekers was.

Overig nieuws

Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning