Financiële informatie, links en rekenmodules
maandag 26 februari 2024

Verzekerde draait zelf op voor vandalisme aan auto

Een eraf getrapte spiegel of een auto die compleet in brand gestoken wordt. De automobilist die te maken krijgt met vandalisme aan zijn auto, is hier bijna altijd financieel de dupe van, constateert vergelijkingssite Geld.nl.

Naar aanleiding van de rellen in Haren afgelopen weekend waarbij verschillende auto's werden vernield bracht Geld.nl in kaart wat de gevolgen zijn voor de verzekerde. "Bij vandalisme aan je auto, waarbij van een dader geen enkel spoor is, kun je kiezen: of de schade zelf betalen of een claim indienen bij je verzekeraar", legt Paul Huibers van Geld.nl uit. "Een claim gaat echter ten koste van je schadevrije jaren waardoor je meer premie gaat betalen."


Dekking

Of je als slachtoffer van vandalisme een claim kunt indienen bij je verzekeraar hangt af van de dekking die je hebt gekozen. Een WA-verzekering biedt alleen dekking voor schade je met je eigen voertuig toebrengt aan anderen. In dat geval kun je dus geen beroep doen op je verzekering. Dit kan alleen als je ook een (beperkt) cascodekking hebt. De meest vormen van vandalisme, kun je alleen claimen als je een WA+Volledig Casco verzekering (All Risk) hebt. Sommige vormen van vandalisme kun je echter ook al claimen bij een WA+Beperkt Casco dekking, zoals een ingeslagen ruit, schade na poging tot diefstal en brandstichting. Het claimen van een schade gaat echter wel ten koste van je schadevrije jaren en daarmee van je no-claimkorting waardoor in de meeste gevallen je premie omhoog gaat "Los van het gegeven dat het erg vervelend is dat mensen niet van je spullen kunnen afblijven heeft het dus ook nog eens financiële gevolgen voor het slachtoffer", stelt Huibers.

Claimen of zelf betalen?

Behalve dat een claim voor vandalismeschade je (een deel van) je no-claimkorting kost, krijg je daarnaast ook nog te maken met het eigen risico. Daarom adviseert Huibers altijd goed af te wegen of zelf betalen niet goedkoper is. “Of zelf betalen gunstig is hangt af van het aantal opgebouwde schadevrije jaren, de hoogte van het schadebedrag, het eigen risico dat je verzekeraar hanteert en eventueel andere geclaimde schades dat jaar. Een afgebroken spiegel is bijvoorbeeld een kleine schade waarvan de kosten niet opwegen tegen de terugval in schadevrije jaren. Je kunt zulke schades dus vaak beter zelf betalen.”

Andere opties?

Behalve claimen bij de verzekeraar of zelf betalen, heeft een automobilist bij vandalisme aan zijn voertuig weinig andere opties, constateert Geld.nl. De dader is vaak onbekend, waardoor je de schade niet op de dader kunt verhalen. Een claim indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer, heeft in geval van vandalisme geen zin. Je kunt namelijk alleen een beroep doen op het fonds bij schade die is veroorzaakt met een motorvoertuig. De verzekerde zal dus een beroep moeten doen op zijn autoverzekering als hij de schade vergoed wil krijgen.

Over Geld.nl

Geld.nl is een onafhankelijke vergelijkingssite voor financiële producten. Maandelijks raadplegen ongeveer 200.000 Nederlanders de vergelijkingen op Geld.nl.
Geldnl

Noot voor redacties

Overig nieuws

Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning